{"selectData":[{"item":"Yunnan Camellias of China"},{"item":"Yunnan Ferns of China"},{"item":"Yunnan Butterfly"},{"item":"Yukiangian(Early Emsian,Devonian)Brachio..."},{"item":"Yuanmou Hominoid Fauna"},{"item":"Yunnan China"},{"item":"Yunnan Today"},{"item":"Yunnan Zhuyao Rouliao Zhiwu"},{"item":"Yuan Wang Ji: Collection of Essays Comme..."},{"item":"YUNNAN YIXUE DONGWU MINGLU"}]}