{"selectData":[{"item":"GuSheng Wu Tu Jian Xilei: Yi long juan"},{"item":"Gu Shengwu Tujian Xilei: Zhong guo Kong ..."},{"item":"Gao Liang Xue"},{"item":"Groundwater Resources and The Related En..."},{"item":"Geochemistry of Ore Deposits-Contributio..."},{"item":"Geological Atlas of China"},{"item":"Gosciences and Human Society"},{"item":"Geochemistry and Petrogenesis of Igneous..."},{"item":"Geodetic Computation-Selected Papers fro..."},{"item":"Geomorphology of Xizang (Tibet)"}]}